در فرهنگ «بانیک»، مشتری ارباب نیست. مشتری کودک هم نیست که بخواهیم آنرا تربیت کنیم و رشد دهیم. ما هم ارباب مشتری نیستیم. مشتری ذینفع ماست؛

مشتری سهامدار خوشبختی ماست…

ما و مشتریان بصورت هم افزا [سینرژیک] رشد می کنیم و به رفاه، خوشبختی و رستگاری خود نزدیک می شویم و به این «هم آفرینی» می گوییم. [Co-Creation]

نوع همکاری ما با اکثر مشتریان، به واسطه ویژگی خدمات، بلندمدت است و متناسب با نیاز آنها، نوع خدمات قابل ارائه به آنها تغییر می کند. بنابراین زمان قرارگرفته در کنار نام مشتریان به معنی زمان «آغاز همکاری» ما با آنهاست.

پارادایم «گذشته نگر» حاکم بر جامعه ایران موجب شده ایرانی ها علاقه زیادی به «پیشینه» یا همان «رزومه» داشته باشند. در واقع، پیش و بیش از آنکه بدانند و بخواهند بدانند چه «آینده ای» می توانی برای آنها بسازی، می خواهند بدانند چه «گذشته ای» برای خودت ساخته ای و این را مهمترین معیار قضاوت خود قرار می دهند… تا حدی هم درست است، ولی تا حدی!

نکته مهم و قابل توجه این است که همکاری های ما با مشتریان، در حوزه های مختلف برندینگ در ​زمانهای مختلف و ​شرایط متفاوت و همچنین در ​بخشهای مختلف فرایند برندینگ صورت گرفته است. بنابراین وجود نام و لوگوی برندها در صفحه مشتریان ما به منزله این نیست که بانیک تنها مشاور برند آنها در همه بخشهای فرایند برندینگ بوده یا هست. بدیهی است که متناسب با ابعاد سازمان، هیچ سازمان یا شخص دیگری نیز نمی تواند و نباید موفقیت یک «برند» را برای خود مصادره کند.

در اینجا ​برخی از مشتریان ما که برندهای شناخته شده ایرانی و بین المللی فعال در ایران هستند و بصورت کلی یا جزئی در بخشی از فرایند مدیریت یا مشاوره در سطح مدیریت کسب و کار یا ​جامع که بانیک ​در ده سال گذشته افتخار همکاری با آنها را داشته ایم را می بینید.بدیهی است بخش عمده ای از پروژه های برندینگ ما مربوط به سازمانها، محصولات و ​برندهای بالقوه ای است که در حال برنامه ریزی برای ورود به بازار هستند و هنوز به گام هفتم فرایند برندنیگ (اجرا) نرسیده اند، بنابراین هنوز در ذهن و قلب مخاطبان جایگاهی بدست نیاورده اند و معرفی آنها هنوز زود است.