برگزاری چالش و انتخاب برگزیدگان

+ تکمیل ظرفیت

فرایند جذب همکار حرفه‌ای از طریق دوره تجربه‌آموزی ماتریس پس از گذشت بیش از دو ماه به مرحله تازه‌ای رسیده و افرادی که نسبت به نتایج ارزیابی درخواست تجدید نظر دادند، همچنین متقاضیانی که در فرصت تعیین شده برای ارسال رزومه اقدام نکردند، فرصا دارند در چالشی که در دو جلسه در تاریخ‌های دوم و نهم مردادماه برگزار خواهد شد، شرکت کنند.

با توجه به تنوع تجربه افرادی که دوره اول ماتریس را به پایان رساندند، ظرفیت‌های مناسبی برای جذب ایشان و همکاری با بانیک به وجود آمد. بنابراین فراخوان جذب دوره دوم از ابتدا با رویکرد جذب همکار حرفه‌ای با امکان بورسیه صورت گرفت.

پس از پایان مهلت ارسال رزومه‌ها،‌ تعدادی از متقاضیان دوره دوم ماتریس، برای مصاحبه دعوت شدند و از میان ایشان، نفرات منتخب، به چالش ورودی دعوت شدند که در پایان خرداد برگزار شد. طبعا ارزش‌گذاری بر توانایی‌های یک فرد، با بررسی یک رزومه و یک مصاحبه کوتاه‌تر از نیم ساعت، اساسا غیرممکن است. بنابراین انتخاب افراد در چارچوب محدودیت‌های موجود و به تناسب نیاز گروه بانیک صورت گرفت.

رویدادهای مربوط به چالش ورودی دوره دوم ماتریس در هفته پایانی خرداد برگزار شدند و متقاضیان راه‌یافته به این مرحله، در شش تیم به حل مسائل واقعی کسب و کار پرداختند. در این رویدادها که در مجموعه بانیک و «خانه رویداد خرد» برگزار شدند، تعدادی از تجربه‌آموزان دوره اول ماتریس نیز در هدایت تیم‌ها ایفای نقش کردند.

سپس در نشست دیگری، ارائه راه حل تیم‌ها و مصاحبه تخصصی با اعضای هر تیم، انجام شد و نفرات برگزیده برای پذیرش در دوره دوم ماتریس مشخص شدند.

در ادامه فرایند جذب، برای افرادی که نسبت به نتایج ارزیابی درخواست تجدید نظر دادند، همچنین برای جذب متقاضیانی که در فرصت تعیین شده برای ارسال رزومه اقدام نکردند، چالشی در دو جلسه در تاریخ‌های دوم و نهم مردادماه برگزار خواهد شد.

برای کسب اطلاعات بیشتر با بانیک تماس بگیرید.